Studio DERMA
telefon065 8533 547
telefon
telefonUl. Nikolaja Morgunjenka br.4, Niš


DERMATOVENEROLOŠKA ORDINACIJA STUDIO DERMA

"Dermatovenerologija, dermoskopija, radio talasi, hemijski piling, elektroforeza, laseroterapija..."

Prof dr Jelica Tiodorvić

Prof dr Jelica Tiodorvić, dugogodišnji redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu na katedri za Dermatovenerologiju. Poseduje višedecenijsko iskustvo iz oblasti dermatovenerologije.
Jedan od autora udžbenika iz dermatovenerologije za studente medicine i udžbenika za studente stomatologije.


Takođe je autor preko 140 naučnih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima. Doktor nauka i magistar iz oblasti dermatovenerologije. Istaknuti stručnjak i dijagnostičar kožnih i polnih bolesti.Doc dr Danica Tiodorović

Doc dr Danica Tiodorović je magistrirala i doktorirala iz oblasti dermoskopije.
Od 2015 god. Generalni Sekretar Udruzenja Dermatovenerologa Srbije (UDVS). Usavšavala se u Italiji i Austriji kao član tima koji vode Prof Giuseppe Argenziano i Prof Iris Zalaudek.

Naučni rad:

 • Predavač po pozivu na Kongresu Evropske Akademije Dermatologa, Pariz, Francuska, 2018.
 • Predavač po pozovu na Svetskom Kongresu Dermoskopije, Solun, Grčka, 2018.
 • Predavac po pozivu na prolećnom simpozijum Evropske Akademije Dermatovenerologa, Budva, Crna Gora, 2018.
 • Member of International Editorial Board and Board-Member of the Official Journal of the International Dermoscopy Society (IDS), Dermatology Practical & Conceptual is
 • Member of International Editorial Board and Board-Member of International Journal of Dermoscopy (IJDY)
 • Member of Editorial Board and Board-Member of Serbian Jouranl of Dermatology and Venerology
 • Predavač po pozivu na Evropskom Kongresu Dermatovenereologa: Kopenhagen 2015.god.
 • 4 Svetski Kongres Dermoskopije - predavač po pozivu, Beč, Austrija april 2015
 • Prvi Evro-Azijski Melanoma Kongres - predavač po pozivu, Sarajevo, 2014
 • 72. Kongres Američke Akademije Dermatologa – predavač po pozivu, Denver, SAD, mart 2014.
 • 21. Međunarodni kongres Evropske Akademije Dermatovenerologa – predavač po pozivu, Prag, Češka, 2012.
 • II internacionalni kongres dermoskopije – predavač po pozivu, Barselona, Španija, 2009.
 • Više od 40 naučnih radova u svetskim i domaćim stručnim časopisima
 • Magistarska teza iz oblasti dermoskopije: „Procena pouzdanosti dermoskopije kao pomoćne dijagnostičke metode pri kliničkom pregledu tumora kože malih dimenzija" – odbranjena 2007.god.
 • Doktorska teza iz oblasti dermoskopije: “Povezanost strukturnog obrasca, distribucije pigmenta i boje melanocitnih nevusa odredjenih metodom dermoskopije sa tipom kože i uzrastom" – odbranjena 2013.god.

Usavršavanja:

 • Division of Dermatology and Venerology, Medical University of Vienna, AKH general Hospital, Vienna, april 2017 (mesec dana)
 • Division of Dermatology and Venerology, Medical University of Graz, Austrija 2016 god - mesec dana
 • 2016.god. Graz - Division of Dermatology and Venerology, Medical University of Graz, Austria
 • 2014.god. - Division of Dermatology and Venerology, Medical University of Graz, Austria
 • 2011, 2012, 2013, 2014 – Bolnica "S. Maria Nuova" Reggio Emilia, Italija
 • Septembar 2010 - Bolnica "San Gallicano", Rim, Italija
 • Februar 2009 - Department of Dermatology, Second University of Naples, Napulj, Italija
 • Septembar 2008 - Department of Dermatology, Second University of Naples, Napulj, Italija
 • Jul 2003 – Bolnica u Breši, Klinika za pedijatriju, Breša, Italija

Stipendije i nagrade:

 • Nagrada Udruženja dermatovenerologa Srbije za najbolji rad 2016 god. pod nazivom "Age, gender, and topography influence the clinical and dermoscopic appearance of lentigo maligna". Rad je publikovan u eminentnom dermatološkom časopisu "Journal of the American Academy of Dermatovenerology" (IF: 5.621 , M21a) te proglašen je za najcitiraniji rad u 2016 godini
 • Stipendista Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine
 • Nagrada za najbolji rad iz oblasti dermatovenerologije od strane Udruženja Dermatovenerologa Srbije za 2010. godinu.
 • Stipendista prestižene Austrijsko-Američke fondacije – AAD foundation, 2012., Salzburg , Austrija
 • Dobitnik Norveške stipendije, svrstana među najbolje studente u Republici Srbiji

Aktivnosti iz oblasti dermoskopije:

 • Autor atlasa Comprehensive Atlas of Dermoscopy Cases, Springer, 2018.
 • Autor podcast-a International Dermoscopy Society- Clinical clues for location-lentigo maligna
 • Clan Advisory team-a Nacionalnog projekta "Pregled za sve", podržan od strane Ministarstva Zdravlja Republike Srbije
 • Predavač na osnovnom i naprednom kursu dermoskopije "Pregled za sve" u Nišu, Novom Sadu i Beogradu
 • Koautor u monografiji "Dermoscopy" Dermatologic Clinics Review Articles
 • "Facial Lesions" UpToDate
 • Predstavnik Srbije u Međunarodnom Društvu za Dermoskopiju, IDS (International Dermoscopy Society)
 • Član Upravnog odbora u Internacionalnom Društvu za Dermoskopiju, IDS (International Dermoscopy Society)
 • Nacionalni koordinator za „Eurodermoscopy“ panevropsku studiju
 • Član Nacionalnog tima Euromelanoma“ za Srbiju